•  BỘ môn 

    kỹ thuật điện - Điện tử

  Readmore
 • EEED

  BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

  Chi tiết
 • Go now
 • Bộ môn kỹ thuật điện - điện tử 

  Electrical and Electronic Department

  Go now
 • NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO

  Thông tin chi tiết
Thứ sáu, 05 Tháng 8 2016 06:34

Tài liệu phục vụ thí nghiệm

New Page 1

TÀI LIỆU PHỤC VỤ THÍ NGHIỆM

[1]   Hướng dẫn Thí nghiệm Mạch điện tử I. KIM NGỌC LINH (Chủ biên), NGUYỄN TRƯỜNG GIANG (2004). Đại học Mỏ - Địa chất, 84 trang, Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất.

[2]   Hướng dẫn Thí nghiệm Máy điện & Điều khiển Máy điện, Kỹ thuật Đo lường & cảm biến. KIM NGỌC LINH (Chủ biên), NGUYỄN TRƯỜNG GIANG (2004). Đại học Mỏ - Địa chất, 78 trang, Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất.

[3]   Hướng dẫn thí nghiệm Kỹ thuật điện tử số. KIM NGỌC LINH (2003). Đại học Mỏ - Địa chất, 55 trang, Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất.

[4]   Hướng dẫn Thực tập Điện - Điện tử cơ bản. KIM NGỌC LINH (2003). Đại học Mỏ - Địa chất, 53 trang, Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất.

[5]   Thí nghiệm Kỹ thuật điện - Điện tử. KIM NGỌC LINH (Chủ biên), NGUYỄN TRƯỜNG GIANG (2003). Đại học Mỏ - Địa chất, 91 trang, Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất.

[6]   Thí nghiệm Kỹ thuật điện tử tương tự. KIM NGỌC LINH (2001). Đại học Mỏ - Địa chất, 84 trang, Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất.

[7]   Hướng dẫn Thí nghiệm Lý thuyết mạch. KIM NGỌC LINH (2000). Đại học Mỏ - Địa chất, 65 trang, Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất.

[8]   Thí nghiệm Kỹ thuật điện. KIM NGỌC LINH (2000). Đại học Mỏ - Địa chất, 42 trang, Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất.

[9]   Thí nghiệm Kỹ thuật điện tử. KIM NGỌC LINH (2000). Đại học Mỏ - Địa chất, 50 trang, Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất.

Đào tạo ANSYS, Đào tạo Cơ khí, Đào tạo SolidWorks Đinh Văn Quyết Học SolidWorks