•  BỘ môn 

    kỹ thuật điện - Điện tử

  Readmore
 • EEED

  BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

  Chi tiết
 • Go now
 • Bộ môn kỹ thuật điện - điện tử 

  Electrical and Electronic Department

  Go now
 • NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO

  Thông tin chi tiết
Thứ sáu, 05 Tháng 8 2016 06:15

Giáo trình, sách tham khảo đã xuất bản

New Page 1

A. GIÁO TRÌNH, SÁCH THAM KHẢO ĐÃ XUẤT BẢN

[1]    Câu hỏi lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Lý thuyết mạch điện – điện tử. KIM NGỌC LINH, NGUYỄN THẠC KHÁNH, KIM CẨM ÁNH (2015). Đại học Mỏ - Địa chất, 152 trang, Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất.

[2]     Thiết bị cơ điện lạnh. ĐINH VĂN THẮNG (2015). Nhà xuất bản Xây dựng Hà Nội, 270 trang, Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất.

[3]     Kỹ thuật điện tử tương tự và số. NGUYỄN XUÂN CƯƠNG, HÀ THỊ CHÚC (2014). Đại học Mỏ - Địa chất, 151 trang, Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất.

[4]     Hệ thống Monitoring môi trường. PHẠM CÔNG HÒA (2014). Đại học Mỏ - Địa chất, 120 trang, Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất.

[5]     Cơ sở lý thuyết trường điện từ. CUNG QUANG KHANG, ĐÀO ĐẮC TUYÊN (2014). Đại học Mỏ - Địa chất, 189 trang, Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất.

[6]     Lý thuyết mạch điện – điện tử. KIM NGỌC LINH, NGUYỄN THẠC KHÁNH, KIM CẨM ÁNH (2013). Đại học Mỏ - Địa chất, 257 trang, Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất.

[7]     Nguồn ổn áp điện tử kiểu đóng ngắt. KIM NGỌC LINH (2011). Đại học Mỏ - Địa chất, 93 trang, Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất.

[8]     Điện tử ứng dụng trong Công nghiệp Mỏ. KIM NGỌC LINH (2009). Đại học Mỏ - Địa chất, 140 trang, Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất.

[9]     Linh kiện và Kỹ thuật điện tử tương tự. KIM NGỌC LINH (2009). Đại học Mỏ - Địa chất, 190 trang, Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất.

[10]   Bài tập Lý thuyết mạch điện. ĐÀO ĐẮC TUYÊN (2008). Nhà xuất bản Giao thông vận tải, 270 trang, Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất.

[11]   Kỹ thuật điện - Điện tử. KIM NGỌC LINH, NGUYỄN THẠC QUÝ, ĐÀO ĐẮC TUYÊN, PHẠM CÔNG HÒA, NGUYỄN XUÂN UYỂN (2007). Đại học Mỏ - Địa chất, 280 trang, Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất.

[12]   Tiếng anh dùng cho sinh viên ngành Điện - Điện tử (English for students of electrical engineering and electronics). NGUYỄN XUÂN UYỂN (2007). Đại học Mỏ - Địa chất,  267 trang, Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất.

[13]   Kỹ thuật cảm biến. PHẠM CÔNG HÒA (2006). Đại học Mỏ - Địa chất, --- trang, Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất.

[14]   Dụng cụ và thiết bị đo lường điện tử. NGUYỄN XUÂN CƯƠNG (2004). Đại học Mỏ - Địa chất, 110 trang, Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất.

[15]   Kỹ thuật mạch điện tử II (Kỹ thuật xung - số). NGUYỄN XUÂN CƯƠNG (2004). Đại học Mỏ - Địa chất, 135 trang, Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất.

[16]   Đo lường các đại lượng điện và không điện. PHẠM CÔNG HÒA (2004). Đại học Mỏ - Địa chất, 164 trang, Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất.

[17]   Máy điện công nghiệp. NGUYỄN ĐỨC KỲ (2004). Đại học Mỏ - Địa chất, 123 trang, Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất.

[18]   Hướng dẫn Thiết kế Mạch điện tử. KIM NGỌC LINH (2004). Đại học Mỏ - Địa chất, 142 trang, Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất.

[19]   Vật liệu điện và cao áp. ĐÀO ĐẮC TUYÊN (2004). Đại học Mỏ - Địa chất, 209 trang, Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất.

[20]   Cơ sở Lý thuyết trường điện từ. PHẠM CÔNG HÒA, CUNG QUANG KHANG (2003). Đại học Mỏ - Địa chất, --- trang, Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất.

[21]   Cơ sở Lý thuyết mạch Tập I. KIM NGỌC LINH, PHẠM TRUNG PHƯỚC, ĐÀO ĐẮC TUYÊN, UÔNG VĂN QUANG, NGUYỄN THẠC KHÁNH (2003). Đại học Mỏ - Địa chất, 215 trang, Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất.

[22]   Kỹ thuật điện - Điện tử. KIM NGỌC LINH, NGUYỄN THẠC QUÝ, ĐÀO ĐẮC TUYÊN, PHẠM CÔNG HÒA, NGUYỄN XUÂN UYỂN (2003). Đại học Mỏ - Địa chất, 280 trang, Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất.

[23]   Cơ sở Kỹ thuật điện. KIM NGỌC LINH, ĐÀO ĐẮC TUYÊN, UÔNG VĂN QUANG, NGUYỄN THẠC KHÁNH (2003). Đại học Mỏ - Địa chất, 190 trang, Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất.

[24]   Cơ sở Lý thuyết mạch Tập II. KIM NGỌC LINH, ĐÀO ĐẮC TUYÊN, UÔNG VĂN QUANG, NGUYỄN THẠC KHÁNH (2003). Đại học Mỏ - Địa chất, 215 trang, Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất.

[25]   Kỹ thuật mạch điện tử 3 (Điện tử công suất). KIM NGỌC LINH (2002). Đại học Mỏ - Địa chất, 260 trang, Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất.

[26]   Thiết bị điện tử I. KIM NGỌC LINH (2002). Đại học Mỏ - Địa chất, 160 trang, Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất.

[27]   Kỹ thuật điện tử. NGUYỄN XUÂN CƯƠNG (2001). Đại học Mỏ - Địa chất, 145 trang, Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất.

[28]   Cơ sở Lý thuyết mạch Tập I. KIM NGỌC LINH, PHẠM TRUNG PHƯỚC, ĐÀO ĐẮC TUYÊN, UÔNG VĂN QUANG, NGUYỄN THẠC KHÁNH (2000). Đại học Mỏ - Địa chất, 215 trang, Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất.

[29]   Cơ sở Lý thuyết mạch Tập II. KIM NGỌC LINH, ĐÀO ĐẮC TUYÊN, UÔNG VĂN QUANG, NGUYỄN THẠC KHÁNH (2000). Đại học Mỏ - Địa chất, 215 trang, Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất.

Đào tạo ANSYS, Đào tạo Cơ khí, Đào tạo SolidWorks Đinh Văn Quyết Học SolidWorks