•  BỘ môn 

    kỹ thuật điện - Điện tử

  Readmore
 • EEED

  BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

  Chi tiết
 • Go now
 • Bộ môn kỹ thuật điện - điện tử 

  Electrical and Electronic Department

  Go now
 • NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO

  Thông tin chi tiết
Thứ tư, 27 Tháng 7 2016 07:00

Danh sách cán bộ

Danh sách cán bộ giảng viên Bộ môn Kỹ thuật điện - Điện tử

TS. Nguyễn Thạc Khánh

Trưởng Bộ môn

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

GVC.ThS. Cung Quang Khang

Phó Trưởng Bộ môn

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ThS. Kim Thị Cẩm Ánh

Phó Trưởng Bộ môn

Cố vấn học tập Chuyên ngành Kỹ thuật điện - Điện tử

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

GVC.TS. Phạm Công Hòa

Cán bộ giảng dạy

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

GVCC.PGS.TS Kim Ngọc Linh

Cán bộ giảng dạy

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

GVCC.PGS.TS. Đinh Văn Thắng

Cán bộ giảng dạy

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       

 

 

ThS. Nguyễn Trường Giang

Trưởng Phòng Thí Nghiệm

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

NCS. Bùi Ngọc Hùng

Cán bộ giảng dạy

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ThS. Hà Thị Chúc

Cán bộ giảng dạy

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

NCS. Vũ Đỗ Dũng

Cán bộ giảng dạy

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ThS. Nguyễn Tiến Sỹ

Cán bộ giảng dạy

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ThS. Tống Ngọc Anh

Cán bộ giảng dạy

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Đào tạo ANSYS, Đào tạo Cơ khí, Đào tạo SolidWorks Đinh Văn Quyết Học SolidWorks