•  BỘ môn 

    kỹ thuật điện - Điện tử

  Readmore
 • EEED

  BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

  Chi tiết
 • Go now
 • Bộ môn kỹ thuật điện - điện tử 

  Electrical and Electronic Department

  Go now
 • NĂNG ĐỘNG - SÁNG TẠO

  Thông tin chi tiết

C. TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ

[1]     Câu hỏi Lý thuyết và Bài tập trắc nghiệm Kỹ thuật điện tử tương tự và số. KIM NGỌC LINH (2016), 213 trang, Phòng thí nghiệm Bộ môn Kỹ thuật điện – Điện tử.

[2]     Hướng dẫn Thiết kế một số mạch điện tử công nghiệp. KIM NGỌC LINH (2016), 310 trang, Phòng thí nghiệm Bộ môn Kỹ thuật điện – Điện tử.

New Page 1

TÀI LIỆU PHỤC VỤ THÍ NGHIỆM

[1]   Hướng dẫn Thí nghiệm Mạch điện tử I. KIM NGỌC LINH (Chủ biên), NGUYỄN TRƯỜNG GIANG (2004). Đại học Mỏ - Địa chất, 84 trang, Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất.

[2]   Hướng dẫn Thí nghiệm Máy điện & Điều khiển Máy điện, Kỹ thuật Đo lường & cảm biến. KIM NGỌC LINH (Chủ biên), NGUYỄN TRƯỜNG GIANG (2004). Đại học Mỏ - Địa chất, 78 trang, Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất.

[3]   Hướng dẫn thí nghiệm Kỹ thuật điện tử số. KIM NGỌC LINH (2003). Đại học Mỏ - Địa chất, 55 trang, Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất.

[4]   Hướng dẫn Thực tập Điện - Điện tử cơ bản. KIM NGỌC LINH (2003). Đại học Mỏ - Địa chất, 53 trang, Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất.

[5]   Thí nghiệm Kỹ thuật điện - Điện tử. KIM NGỌC LINH (Chủ biên), NGUYỄN TRƯỜNG GIANG (2003). Đại học Mỏ - Địa chất, 91 trang, Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất.

[6]   Thí nghiệm Kỹ thuật điện tử tương tự. KIM NGỌC LINH (2001). Đại học Mỏ - Địa chất, 84 trang, Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất.

[7]   Hướng dẫn Thí nghiệm Lý thuyết mạch. KIM NGỌC LINH (2000). Đại học Mỏ - Địa chất, 65 trang, Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất.

[8]   Thí nghiệm Kỹ thuật điện. KIM NGỌC LINH (2000). Đại học Mỏ - Địa chất, 42 trang, Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất.

[9]   Thí nghiệm Kỹ thuật điện tử. KIM NGỌC LINH (2000). Đại học Mỏ - Địa chất, 50 trang, Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất.

New Page 1

A. GIÁO TRÌNH, SÁCH THAM KHẢO ĐÃ XUẤT BẢN

[1]    Câu hỏi lý thuyết và bài tập trắc nghiệm Lý thuyết mạch điện – điện tử. KIM NGỌC LINH, NGUYỄN THẠC KHÁNH, KIM CẨM ÁNH (2015). Đại học Mỏ - Địa chất, 152 trang, Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất.

[2]     Thiết bị cơ điện lạnh. ĐINH VĂN THẮNG (2015). Nhà xuất bản Xây dựng Hà Nội, 270 trang, Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất.

[3]     Kỹ thuật điện tử tương tự và số. NGUYỄN XUÂN CƯƠNG, HÀ THỊ CHÚC (2014). Đại học Mỏ - Địa chất, 151 trang, Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất.

[4]     Hệ thống Monitoring môi trường. PHẠM CÔNG HÒA (2014). Đại học Mỏ - Địa chất, 120 trang, Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất.

[5]     Cơ sở lý thuyết trường điện từ. CUNG QUANG KHANG, ĐÀO ĐẮC TUYÊN (2014). Đại học Mỏ - Địa chất, 189 trang, Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất.

[6]     Lý thuyết mạch điện – điện tử. KIM NGỌC LINH, NGUYỄN THẠC KHÁNH, KIM CẨM ÁNH (2013). Đại học Mỏ - Địa chất, 257 trang, Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất.

[7]     Nguồn ổn áp điện tử kiểu đóng ngắt. KIM NGỌC LINH (2011). Đại học Mỏ - Địa chất, 93 trang, Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất.

[8]     Điện tử ứng dụng trong Công nghiệp Mỏ. KIM NGỌC LINH (2009). Đại học Mỏ - Địa chất, 140 trang, Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất.

[9]     Linh kiện và Kỹ thuật điện tử tương tự. KIM NGỌC LINH (2009). Đại học Mỏ - Địa chất, 190 trang, Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất.

[10]   Bài tập Lý thuyết mạch điện. ĐÀO ĐẮC TUYÊN (2008). Nhà xuất bản Giao thông vận tải, 270 trang, Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất.

[11]   Kỹ thuật điện - Điện tử. KIM NGỌC LINH, NGUYỄN THẠC QUÝ, ĐÀO ĐẮC TUYÊN, PHẠM CÔNG HÒA, NGUYỄN XUÂN UYỂN (2007). Đại học Mỏ - Địa chất, 280 trang, Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất.

[12]   Tiếng anh dùng cho sinh viên ngành Điện - Điện tử (English for students of electrical engineering and electronics). NGUYỄN XUÂN UYỂN (2007). Đại học Mỏ - Địa chất,  267 trang, Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất.

[13]   Kỹ thuật cảm biến. PHẠM CÔNG HÒA (2006). Đại học Mỏ - Địa chất, --- trang, Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất.

[14]   Dụng cụ và thiết bị đo lường điện tử. NGUYỄN XUÂN CƯƠNG (2004). Đại học Mỏ - Địa chất, 110 trang, Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất.

[15]   Kỹ thuật mạch điện tử II (Kỹ thuật xung - số). NGUYỄN XUÂN CƯƠNG (2004). Đại học Mỏ - Địa chất, 135 trang, Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất.

[16]   Đo lường các đại lượng điện và không điện. PHẠM CÔNG HÒA (2004). Đại học Mỏ - Địa chất, 164 trang, Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất.

[17]   Máy điện công nghiệp. NGUYỄN ĐỨC KỲ (2004). Đại học Mỏ - Địa chất, 123 trang, Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất.

[18]   Hướng dẫn Thiết kế Mạch điện tử. KIM NGỌC LINH (2004). Đại học Mỏ - Địa chất, 142 trang, Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất.

[19]   Vật liệu điện và cao áp. ĐÀO ĐẮC TUYÊN (2004). Đại học Mỏ - Địa chất, 209 trang, Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất.

[20]   Cơ sở Lý thuyết trường điện từ. PHẠM CÔNG HÒA, CUNG QUANG KHANG (2003). Đại học Mỏ - Địa chất, --- trang, Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất.

[21]   Cơ sở Lý thuyết mạch Tập I. KIM NGỌC LINH, PHẠM TRUNG PHƯỚC, ĐÀO ĐẮC TUYÊN, UÔNG VĂN QUANG, NGUYỄN THẠC KHÁNH (2003). Đại học Mỏ - Địa chất, 215 trang, Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất.

[22]   Kỹ thuật điện - Điện tử. KIM NGỌC LINH, NGUYỄN THẠC QUÝ, ĐÀO ĐẮC TUYÊN, PHẠM CÔNG HÒA, NGUYỄN XUÂN UYỂN (2003). Đại học Mỏ - Địa chất, 280 trang, Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất.

[23]   Cơ sở Kỹ thuật điện. KIM NGỌC LINH, ĐÀO ĐẮC TUYÊN, UÔNG VĂN QUANG, NGUYỄN THẠC KHÁNH (2003). Đại học Mỏ - Địa chất, 190 trang, Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất.

[24]   Cơ sở Lý thuyết mạch Tập II. KIM NGỌC LINH, ĐÀO ĐẮC TUYÊN, UÔNG VĂN QUANG, NGUYỄN THẠC KHÁNH (2003). Đại học Mỏ - Địa chất, 215 trang, Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất.

[25]   Kỹ thuật mạch điện tử 3 (Điện tử công suất). KIM NGỌC LINH (2002). Đại học Mỏ - Địa chất, 260 trang, Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất.

[26]   Thiết bị điện tử I. KIM NGỌC LINH (2002). Đại học Mỏ - Địa chất, 160 trang, Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất.

[27]   Kỹ thuật điện tử. NGUYỄN XUÂN CƯƠNG (2001). Đại học Mỏ - Địa chất, 145 trang, Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất.

[28]   Cơ sở Lý thuyết mạch Tập I. KIM NGỌC LINH, PHẠM TRUNG PHƯỚC, ĐÀO ĐẮC TUYÊN, UÔNG VĂN QUANG, NGUYỄN THẠC KHÁNH (2000). Đại học Mỏ - Địa chất, 215 trang, Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất.

[29]   Cơ sở Lý thuyết mạch Tập II. KIM NGỌC LINH, ĐÀO ĐẮC TUYÊN, UÔNG VĂN QUANG, NGUYỄN THẠC KHÁNH (2000). Đại học Mỏ - Địa chất, 215 trang, Thư viện Đại học Mỏ - Địa chất.

Facebook Like Button

Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

Đào tạo ANSYS, Đào tạo Cơ khí, Đào tạo SolidWorks Đinh Văn Quyết Học SolidWorks